ΦΕΚ 3519/6-7-2022 τΒ Διαδικασία τοποθέτησης ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα σε θέσεις άμισθων υπεραρίθμων για απόκτηση δεύτερου τίτλου ειδικότητας στην Αναισθησιολογία.

Διαδικασία τοποθέτησης ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα σε θέσεις άμισθων υπεραρίθμων για απόκτηση δεύτερου τίτλου ειδικότητας στην Αναισθησιολογία.