ΦΕΚ 3484/21-8-2020 τ.Β’ Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας – μηχανισμού εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των τέως Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ στον e-ΕΦΚΑ

Δείτε το ΦΕΚ: