ΦΕΚ 3417/20-05-2023 τ.Β’ Όροι και διαδικασία υλοποίησης της δράσης για τη δημόσια υγεία «Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας» του Εθνικού Προγράμματος πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης».