ΦΕΚ 337-29.1.2021 Καθορισμός του τρόπου διακίνησης και διάθεσης φαρμάκων κατηγορίας 1Α, αποκλειστικά νοσοκομειακής χρήσης της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816.2010 (Α’ 6) κ.α.