Παράταση ισχύος ΦΕΚ 3367/30-6-2022 τ.Β΄: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 έως 25/7/2022

ΦΕΚ 3734/14-7-2022 τΒ΄ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41628
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.38083/30.6.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00» (Β’ 3367).


ΦΕΚ 3367/30-6-2022 τ.Β΄:

Παράθεση αποσπάσματος για Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα και κέντρα αποκατάστασης