ΦΕΚ 3387/19/05/2023 τ.Β’ Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση της Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας.

Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ. 28528

Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση της Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας.