ΦΕΚ 3244/4-8-2020 τΒ Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών εκκαθάρισης και αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ των δαπανών θεραπειών ειδικής αγωγής

ΦΕΚ 3244/4-8-2020 τΒ Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών εκκαθάρισης και αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ των δαπανών θεραπειών ειδικής αγωγής

Δείτε το ΦΕΚ: