ΦΕΚ 3162/31-7-2020 τ.Β’ Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ 8/8/2020 ΜΕ ΤΟ ΝΕΟΤΕΡΟ ΣΥΝΑΦΕΣ ΦΕΚ: 3330/8-8-2020 τΒ Εφαρμογή μέτρου υποχρεωτικής χρήσης μάσκας

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48967
Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 6
Ισχύς
1. Η παρούσα ισχύει από την 1η Αυγούστου 2020 έως τις 31 Αυγούστου 2020

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ: