ΦΕΚ 3010/15.6.2022 τΒ΄ Καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος παραπομπών στους ιατρούς ειδικοτήτων και καθορισμός διαδικασιών εγγραφής σε προσωπικό ιατρό

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος παραπομπών για την πρόσβαση στους ιατρούς ειδικοτήτων των Κέντρων Υγείας, τις δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας. (14/6/2022)
2 Καθορισμός διαδικασίας και προϋποθέσεων εγγραφής του πληθυσμού σε προσωπικό ιατρό. (14/6/2022)