ΦΕΚ 2836/5-7-2019 τΒ΄ Εκπαίδευση στις ιατρικές ειδικότητες Φυσικής ιατρικής & αποκατάστασης και της Πυρηνικής Ιατρικής

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 2836_5-7-2019 Εκπαίδευση στις ιατρικές ειδικότητες Φυσικής ιατρικής & αποκατάστασης και της Πυρηνικής Ιατρικής

Πατήστε εδώ για να δείτε σχετική διόρθωση σφάλματος.

Πατήστε εδώ για να δείτε το ΦΕΚ διόρθωσης σφαλμάτων.