ΦΕΚ 2816 Β 22-12-2015 ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 2816 Β 22/12/2015_Τιμές-Διαγνωστικών εξετάσεων