Αναστολή της 5α/Γ.Π οικ. 46340/18-6-2019 υπουργικής απόφασης “Συνεχιζόμενη Ιατρική & Οδοντιατρική Εκπαίδευση”

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 2798_4-7-2019 τΒ Συνεχιζόμενη Ιατρική & Οδοντιατρική εκπαίδευση

ΦΕΚ 3382/3-9-2019 τ. Β΄:  ΦΕΚ 3382_3-9-2019 τΒ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΥΠ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΦΕΚ Β’2798)