ΦΕΚ 2775/29-6-2021 τΒ Αναπροσαρμογή επιδόματος, ρύθμιση διαδικασίας και τρόπου καταβολής αυτού στους ειδικευόμενους ιατρούς για συμμετοχή σε εξετάσεις ειδικότητας

Αριθμ. Γ5α/Γ.Π. οικ. 38397 (2)
Αναπροσαρμογή επιδόματος, ρύθμιση διαδικασίας και τρόπου καταβολής αυτού στους ειδικευόμενους ιατρούς για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις για τη λήψη τίτλου ειδικότητας.