ΦΕΚ 2679/21-4-2023 τ.Β΄ Καθορισμός διαδικασίας προκήρυξης, υποβολής υποψηφιοτήτων και κριτηρίων μοριοδότησης, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις Συντονιστή Διευθυντή κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ και αξιολόγηση Συντονιστή Διευθυντή για ανανέωση θητείας και μονιμοποίηση.

Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 23275
Καθορισμός διαδικασίας προκήρυξης, υποβολής υποψηφιοτήτων και κριτηρίων μοριοδότησης, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις Συντονιστή Διευθυντή κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ και αξιολόγηση Συντονιστή Διευθυντή για ανανέωση θητείας και μονιμοποίηση.