ΦΕΚ 2661/1-7-2019 Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής και τροποποίηση ΥΑ για εκπαίδευση στην Εργαστηριακή Γενετική

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 2661_1-7-2019 Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής και τροποποίηση ΥΑ για εκπαίδευση στην Εργαστηριακή Γενετική

Διόρθωση σφαλμάτων – σχετικό ΦΕΚ: ΦΕΚ 3065-31.7.2019 τ.Β΄