ΦΕΚ 2660/18-6-2021 τΒ Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 έως 28-6-2021

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197/18.2.2021 κοινής υπουργικής απόφασης