ΦΕΚ 2629-18.6.2021 τ. Β΄ – Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. σε νοσοκομεία αρμοδιότητας της 6ης ΥΠΕ