ΦΕΚ 2524/26-6-2019 τ.Β΄ Εκπαίδευση στην Ιατρική ειδικότητα της Ιατρικής Γενετικής (& τροποποίηση) και στην Ιατρική ειδικότητα της Ρευματολογίας

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 2524_26-6-2019 τΒ Εκπαίδευση στην Ιατρική ειδικότητα της Ιατρικής Γενετικής και στην Ιατρική ειδικότητα της Ρευματολογίας

Πατήστε εδώ για να δείτε σχετική διόρθωση σφάλματος.

ΦΕΚ 5153-5.11.2021 Τροποποίηση ΥΑ Εκπαίδευση στην Ιατρική Ειδικότητα της Ιατρικής Γενετικής