ΦΕΚ 2517/25-6-2019 τ.Β’ Συμπλήρωση και τροποποίηση ΥΑ Εκπαίδευση στην Ιατρική Εξειδίκευση της Κλινικής Φαρμακολογίας

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 2517_25-6-2019 τΒ Συμπλήρωση και τροποποίηση ΥΑ Εκπαίδευση στην Ιατρική Εξειδίκευση της Κλινικής Φαρμακολογίας

 

ΦΕΚ 1126 τΒ Εκπαίδευση στην Ιατρική Εξειδίκευση της Κλινικής Φαρμακολογίας 4-4-2019