ΦΕΚ 2511 Τεύχος Β΄-7/10/2013 – Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού <<επιστροφής>> (rebate) του άρθρου 100 παρ. 5 του Ν. 4172/2013 (Α, 167).

Δείτε το ΦΕΚ