ΦΕΚ 2503/25-6-2019 τ.Β΄ Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Ιατρικής

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 2503_25-6-2019 τΒ Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Ιατρικής

Διόρθωση σφαλμάτων – σχετικό ΦΕΚ: ΦΕΚ 3065-31.7.2019 τ.Β΄