ΦΕΚ 2496 τΒ’/19-11-2015: Ορισμός κλιμακούμενου ποσοστού εκπτώσεων για διαγνωστικές εξετάσεις – ιατρικές πράξεις, ως μέθοδος αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων

Ορισμός κλιμακούμενου ποσοστού εκπτώσεων για διαγνωστικές εξετάσεις – ιατρικές πράξεις, ως μέθοδος αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων

Δείτε το ΦΕΚ: fek 2496 B 19-11-2015