ΦΕΚ 2463-21/6/2019 τ. Β΄ – Καθορισμός των βασικών αρχών και προδιαγραφών, των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών, της διαδικασίας και κάθε άλλου θέματος σχετικού με τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων του άρθρου 58 του ν. 4139/2013 (Ά 74)

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ 2463_21-6-2019 τΒ Απ Απόφαση Όροι και προϋποθέσεις για ίδρυση και λειτουργία μονάδων απεξάρτησης