ΦΕΚ 246-26.1.2021 Κατεπέιγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμβάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του