ΦΕΚ 2384/19-6-2019 τΒ Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & της ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να είτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ 2384_19-6-2019 Εκπαίδευση στην ειδικότητα της ιατρικής Βιοπαθολογίας_εργαστηριακής ιατρικής και Χειρουργικής παίδων