ΦΕΚ 2382/19-6-2019 τ. Β΄ – Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της Χειρουργικής

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ 2382/19-6-2019 Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα Χειρουργικής