ΦΕΚ 2289_11-6-2019 τ. Β΄ – Πλαίσιο λειτουργίας Κέντρων Ψυχικής Υγείας και Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.)

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ 2289_11-6-2019 Πλαίσιο λειτουργίας Κέντρων Ψυχικής Υγείας και Κοιν Κέντρων Ψυχ Υγείας παιδιών και εφήβων