ΦΕΚ 2283/15-6-2018 τ.Β΄: Όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές λειτουργίας των αυτοτελών ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) ειδικότητας α) οφθαλμολογίας, β) πλαστικής/επανορθωτικής χειρουργικής, γ) ωτορινολαρυγγολογίας και δ) δερματολογίας/αφροδισιολογίας.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ 2283_15-6-2018 τΒ Όροι, προϋποθέσεις λειτουργίας των ΜΗΝ ειδικοτήτων οφθαλμολογίας, πλαστικής χειρουργικής, ωρλ και δερματολογίας