ΦΕΚ 2272_11-6-2019 τΒ Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της Δερματολογίας & Αφροδισιολογίας και στην Ιατρική Εξειδίκευση της Κλινικής Μικροβιολογίας

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 2272_11-6-2019 τΒ Εκπαίδευση στην ειδικότητα της Δερματολογίας Αφροδισιολογίας και στην Εξειδίκευση της Κλινικής Μικροβιολογίας