ΦΕΚ 2243/15-4-2024 τΒ΄ 2 Εκπαίδευση στην Ιατρική Ειδικότητα της Αγγειοχειρουργικής

Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.21456 (2)
Εκπαίδευση στην Ιατρική Ειδικότητα της Αγγειοχειρουργικής.