ΦΕΚ 2195-2017 τΒ΄ – Παράταση στην αποπληρωμή των ληξιπροθέσμων οφειλών – 30/06/2018

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 2195-2017 τΒ Παράταση στην αποπληρωμή των ληξιπροθέσμων οφειλών – 30-06-2018