ΦΕΚ 2179/12-6-2018 τ.Β΄: Κατάρτιση λεπτομερούς καταλόγου ιατρικών πράξεων οι οποίες επιτρέπονται να εκτελούνται σε Αυτοτελείς Ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν) ειδικότητας α.) ωτορινολαρυγγολογίας και β.) δερματολογίας/αφροδισιολογίας

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ: