ΦΕΚ 2015/3-6-2019 τ. Β΄ – Kλινικές δοκιμές που προορίζονται για τον άνθρωπο – Εφαρμογή κανονισμού ΕΕ 536_2014

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ 2015_3-6-2019 Kλινικές δοκιμές που προορίζονται για τον άνθρωπο – Εφαρμογή κανονισμού ΕΕ 536_2014