ΦΕΚ 1932 τΒ/2016 Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορέων της Κεντρικής Διοίκησης προς τρίτους

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1932 Β 2016 εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορέων της Κεντρικής Διοίκησης προς τρίτους