ΦΕΚ 1856/15.5.2020 Τ.Β’  “Kαθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19”

Δείτε το ΦΕΚ: