ΦΕΚ 184/03-11-2023 τ.α’ :Εθνικό Δίκτυο Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για την αντιμετώπιση ασθενών με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΜΑΦ ΑΕΕ) και άλλες επείγουσες διατάξεις.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5063

________________________________________________