ΦΕΚ 1799/22-5-2019 τΒ΄ Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της αναισθησιολογίας

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1799_22-5-2019 τΒ Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της αναισθησιολογίας

Διόρθωση σφαλμάτων: ΦΕΚ 2505-2019-τ.Β΄