ΦΕΚ 1786_21-5-2019 τΒ Καθορισμός του ύψους της ειδικής αμοιβής μελών ΔΕΠ ΕΕΠ ΕΔΙΠ παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκαταστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε Πανεπιστήμια

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1786_21-5-2019 τΒ Καθορισμός του ύψους της ειδικής αμοιβής μελών ΔΕΠ ΕΕΠ ΕΔΙΠ για ιατρικές υπηρεσίες