ΦΕΚ 1774/τΒ/9-5-2020 – Παράταση της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ από ελεγκτή ιατρό

Δείτε το ΦΕΚ: