ΦΕΚ 1761/11-4-2022 τΒ Δημιουργία Ηλεκτρονικού Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού & Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων

Δημιουργία Ηλεκτρονικού Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού.
Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 83Α του ν. 4600/2019 (Α’ 43).