ΦΕΚ 1736/6-5-2020 τ.Β΄ Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία

ΦΕΚ 1736/6-5-2020 τ.Β΄ Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία

Δείτε το ΦΕΚ: