ΦΕΚ 1629/29-4-2020 τ.Β΄ Οικονομική Ενίσχυση – Αποζημίωση ειδικού σκοπού (600 ευρώ σε επιστήμονες)

Δείτε το ΦΕΚ: