ΦΕΚ 1580/8-5-2018 τ.Β΄:Κύρωση ειδικού καταλόγου ιατρών που έχουν δικαίωμα άσκησης καθηκόντων ιατρού εργασίας

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ 1580_8-5-2018 τΒ Κύρωση ειδικού καταλόγου ιατρών που έχουν δικαίωμα άσκησης καθηκόντων ιατρού εργασίας