ΦΕΚ 148/8-8-2016 τΑ – άρθρο 74: Ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

N 4413 ΦΕΚ 148 Α 8-8-2016 Μόνο τα ιατρικά για εξετάσεις υποψηφίων οδηγών