Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΦΕΚ 148-Α-8.8.2016

Υποχρέωση συμπλήρωσης των νέων Πιστοποιητικών Υγείας από 9/11/2016, σύμφωνα με τον Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ 148/Α/8-8-2016) αρ. 74 παράρτημα ΙΙΙ κεφ. Α προκειμένου να γίνονται δεκτά από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.