ΦΕΚ 145/16-4-2020 τΒ΄ Κοστολόγηση: Γονοτύπωσης του ιού της ηπατίτιδας C, Ελαστογραφίας ήπατος, LDL αφαίρεσης από τον οργανισμό, Αξονικής Ουρογραφίας

Κοστολόγηση των ιατρικών εξετάσεων: α) Γονοτύπωση του ιού της ηπατίτιδας C και β) Ελαστογραφία ήπατος.

Κοστολόγηση της ιατρικής πράξης της LDL αφαίρεσης από τον οργανισμό σε ασθενείς με οικογενή υπερχοληστερολαιμία.

Κοστολόγηση της ιατρικής εξέτασης «Αξονική Ουρογραφία».