ΦΕΚ 1433-10.3.2023 τ.Β΄.: Παράταση της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων του Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ από ελεγκτή ιατρό