ΦΕΚ 1404_23-4-2019 τΒ Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση της επείγουσας ιατρικής

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1404_23-4-2019 τΒ Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση της επείγουσας ιατρικής

Διόρθωση σφαλμάτων : ΦΕΚ 2331-2019-τ. Β΄