ΦΕΚ 1357_19-4-2019 Β΄ Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1357_19-4-2019 Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη

Διόρθωση σφαλμάτων : ΦΕΚ 2331-2019-τ. Β΄