ΦΕΚ 1356_19-4-2019 Β΄ Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα ψυχιατρικής παιδιού & εφήβου

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1356_19-4-2019 Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα ψυχιατρικής παιδιού & εφήβου

Διόρθωση σφαλμάτων : ΦΕΚ 2331-2019-τ. Β΄

Διόρθωση σφαλμάτων: ΦΕΚ 2505-2019-τ.Β΄